Στάδια εφαρμογής του συστήματος θερμοπρόσοψης

Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά όλα τα στάδια εφαρμογής του συστήματος θερμοπρόσοψης για να έχετε μία ολοκληρωμένη άποψη και για να κατανοήσεται την βαρύτητα που έχουν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελέσετε.

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΝΑΥΛΟΝ-ΔΙΧΤΥ)

Οι εργασίες μας στο εργοτάξιο ξεκινάνε πάντα προστατεύοντας όλες τις επιφάνειες του κτηρίου οι οποίες μπορεί να λερωθούν κατά την παραμονή των συνεργείων μας στο έργο. Αυτές είναι κυρίως δάπεδα, εξώστες, και κιγκλιδώματα.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) γίνεται όπου κριθεί απαραίτητο και πάντα τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.Για την ασφαλή τοποθέτηση τους σε κτήρια που έχουν ύψος πάνω από 5 μέτρα δημιουργούνται οπές στις όψεις του κτηρίου οι οποίες ασφαλίζουν την σταθερότητα τους.

01

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το σύστημα Θερμοπρόσοψης μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα στερεό και σταθερό υπόστρωμα μπετόν, τούβλων, σε νέο και παλαιό σοβά, ή σε τοίχους από YTONG.
Η θερμοκρασία της επιφάνειας κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι τουλάχιστον 5οC, να είναι ελεύθερη σκόνης, λιπών και άλλων βρώμικων ουσιών.
Θα απομακρυνθούν πρώτα όλα τα σαθρά και ξένα μέρη του υποστρώματος και όπου χρειάζεται, θα συμπληρωθούν με επισκευαστικά κονιάματα.
Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η επιπεδότητα της επιφάνειας .(Μικρές αποκλίσεις μπορούν να διορθωθούν με την κόλλα ή τον αφρό συγκόλλησης των πλακών, αρκεί το πάχος τους να μην ξεπερνά τα 5mm).
Η χρήση στρώματος μεγαλύτερου πάχους δεν προτείνεται,από πλευράς θερμικής αγωγιμότητας.

02

4. Η ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ)

Η κόλλα συγκόλλησης των πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας WEBER είναι ένα έτοιμο για χρήση μίγμα, διαθέσιμο σε σάκους και το μόνο που χρειάζεται είναι ανακάτεμα με νερό.
Η αναλογία ανάμιξης είναι 6,5 – 7 λίτρα νερού τα οποία εισάγονται αρχικά σ’ ένα καθαρό πλαστικό δοχείο και στη συνέχεια προστίθεται το περιεχόμενο του 25κιλου σάκου, η κόλλα δηλαδή.
Το παραπάνω μίγμα αφήνεται για 2-3 λεπτά στο δοχείο για τη διάλυση των ειδικών διασπορών που περιέχει η κόλλα και ανακατεύεται εκ νέου.

Αν παραβλεφθεί το στάδιο αυτό, το υλικό στεγνώνει γρήγορα κι αυτό επιδρά αρνητικά στις συγκολλητικές ιδιότητες της κόλλας.
Ο μέγιστος χρόνος εφαρμογής του μίγματος είναι 1 ώρα στους 20οC κι εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, ο χρόνος μειώνεται στα 30min.
Το μίγμα στη συνέχεια δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ή να αραιωθεί εφόσον αρχίσει να τραβάει.

03

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Οι πονταρισιές της κόλλας τοποθετούνται περιμετρικά και σε μερικά προεπιλεγμένα σημεία όπου θα τοποθετηθούν βύσματα. Η τοποθέτηση γίνεται με μυστρί σε αποστάσεις 20-25 εκατοστών μεταξύ τους.

Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή κόλλας στα σόκορα των πλακών(πλαινά σημεία).
Είναι απαραίτητο για λόγους σταθερότητας να χρησιμοποιηθούν πονταρισιές κόλλας σε όλα τα σημεία στήριξης με βύσματα.

04

 05

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Ο αφρός πολυουρεθάνης τοποθετείται περιμετρικά των πλακών και προστίθονται ακόμα δύο οριζόντιες και όχι κάθετες γραμμες στο κέντρο της κάθε πλάκας.
Αντίθετα με την κόλλα ο αφρός δεν μας προβλιματίζει εάν τοποθετηθεί στα σόκορα των πλακών.

06

07

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται πιέζοντας απαλά πάνω στα σημεία συγκόλλησης και μετακινώντας με προσοχή πέρα δώθε ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η κόλλα ή ο αφρός.

Έπειτα ελέγχεται με ακρίβεια η κατακόρυφη θέση των πλακών με το αλφάδι έτσι ώστε να πετύχουμε μία όμορφη και επίπεδη επιφάνεια.

08

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Η δεύτερη σειρά των πλακών κολλάται χωρίς να συμπίπτουν οι αρμοί τους με αυτούς της κάτω σειράς.
Ιδανική περίπτωση είναι να υπάρχει παράλληλη μετατόπιση κατά μισή πλάκα. Αν χρειασθεί κάποιο μικρότερο κομμάτι πλάκας, αυτό δεν πρέπει να τοποθετηθεί στις γωνίες.
Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η τοποθέτηση όλων των πλακών μέχρι το τέλος της επιφάνειας εφαρμογής, προσέχοντας σε κάθε σειρά την επιπεδότητα τους και την απόσταση μεταξύ των αρμών.

09

9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Μία ακόμα πολύ σημαντική εργασία η οποία απαιτεί την κατάλληλη γνώση είναι η τοποπθέτηση των πλακών γύρω από τα παράθυρα. Η μη σωστή τοποθέτηση τους θα φανεί πολύ αργότερα όταν θα είναι πια πολύ αργά για εσάς.

Χρησιμοποιούμε πάντα ολόκληρες θερμομονωτικές πλάκες πάνω από τις γωνίες των παραθύρων, προσέχοντας να αποφέυγονται τα κενά ανάμεσα στην περιοχή των γωνιών. Αυτό επιτυγχάνεται κόβοντας τις πλάκες σε σχήμα L.

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ(ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ)

Πρόκειται επίσης για μία πολύ σημαντική εργασία η οποία αν δεν γίνει δημιουργεί θερμογέφυρες στο κτήριο σας και στην ουσία είναι σαν να έχεται δώσει άδικα τα χρήματα σας.

Σε νέα κτίρια χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες ίδιου πάχους για τη μόνωση των εσοχών των κουφωμάτων.
Στην περίπτωση παλαιών σπιτιών χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες πλάτους 2-3cm

10

11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Η μηχανική στήριξη με πλαστικά βίσματα αυξάνει τη δύναμη πρόσφυσης των θερμομονωτικών πλακών έναντι μεγάλων φορτίων ανέμου, γι΄αυτό κρίνεται πολύ απαραίτητη εργασία εαν θέλουμε η κατασκευή μας να έχει αντοχή έναντι στο χρόνο.
Χρησιμοποιούμαι τουλάχιστον 6 – 8 τεμάχια/m2.
Οι τρύπες για τα βύσματα θα πρέπει να γίνουν με το κατάλληλο τρυπάνι – συνήθως 10mm – και το βάθος στερέωσης εξαρτάται από το πάχος του τελικού επιχρίσματος, το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας που χρησιμοποιείται και φυσικά το επιπλέον 1 – 1,5cm πάχος της κόλλας.
Ανάλογα με το υλικό χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο μήκος πλαστικού βίσματος έτσι ώστε να επιτύχουμε την σωστή στεραίωση τους πάνω στο εκάστοτε υπόστρωμα.(υστερα από μία αυτοψία θα είμαστε σε θέση να σας πούμε ακριβώς το μεγεθος του καρφιού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε εσάς).
Οι ροδέλες των πλαστικών βισμάτων πρέπει να έρχονται πρόσωπο με το θερμομονωτικό υλικό και στη συνέχεια να καλύπτοντια με μια πονταρισιά κόλλας.

11

12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΜΕΣ

Πριν αρχίσει η διαδικασία εφαρμογής επιχρισμάτων, τοποθετούνται τα αξεσουάρ ενίσχυσης του συστήματος Θερμοπρόσοψης: προφίλ με υαλόπλεγμα, προφίλ σύνδεσης κουφωμάτων, προφίλ μπαλκονιών κλπ.

Η χρησιμοποίηση αυτών των προφίλ δεν είναι υποχρεωτική, αλλά βελτιώνουν την εξωτερική εμφάνιση της κατασκευής, επιταχύνουν τη διαδικασία εφαρμογής και δίνουν ιδιαίτερη αντοχή στις ακμές.
Όλα τα προφίλ εφαρμόζονται με την ειδική κόλλα θερμοπρόσοψης WEBER.
Επίσης τα προφίλ με το υαλόπλεγμα πιέζονται πάνω στην κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα. Μετά την πήξη της κόλλας ξαναπερνιούνται με σπάτουλα για την επίτευξη λείας επιφάνειας στις συναρμογές.

13

14

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

 • Η στρώση βάσης είναι αυτή που διασφαλίζει στο σύστημα ικανοποιητική σκληρότητα.
 • Απλώνουμε πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες μια στρώση κόλλας WEBER σε πάχος τουλάχιστον 3 χιλιοστών και εμβαπτίζουμε το υαλόπλεγμα των 145gr/m2 μέσα στην κόλλα.
 • Το πάχος των 3mm της κόλλας μπορεί να επιτευχθεί με οδοντωτή σπάτουλα των 8 χιλιοστών.
 • Πιέζουμε το υαλόπλεγμα μέσα στην κόλλα και το εγκιβωτίζουμε με τη χρήση μιας κοινής σπάτουλας.
 • Για τη δημιουργία του πάχους των 3mm απαιτούνται 3-5 κιλά κόλλας ανά m2.
 • Αποφεύγουμε την εφαρμογη του σταδίου αυτού σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή υψηλού αερισμού, καθώς μια ήπια θερμοκρασία ή ηλιοφάνεια και αερισμός μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία.
 • Επίσης οργανώνουμε την εργασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν τα ελάχιστα δυνατά διαλείμματα μεταξύ των φάσεων της.
 • Πολύ σημαντική επίσης κρίνεται η αλληλοκάλυψη του υαλοπλεγματος κατά τουλάχιστον 10 εκατοστά έτσι ώστε να διατηρηθεί η επιφάνεια συνεχής και αρυγμάτωτη.
 • Στις γωνίες των κουφωμάτων τα υαλοπλέγματα κόβονται και τοποθετούνται υπό γωνία 45ο για να αποφευχθούν οι διαγώνιες ρωγμές. Χρησιμοποιούνται κομμάτια 30cm x 40cm τοποθετημένα διαγώνια πάνω από τις γωνίες. Αν για οποιοδήποτε λόγω παραλυφθεί αυτή η εργασία τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά για το μέλλον της κατασκευής.(δημιουργία τριχοειδών ρηγματώσεων στις ακμές των ανοιγμάτων και εισροή βρόχινου νερού μέσα από αυτές).
 • Το υαλόπλεγμα μετά την επεξεργασία θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένο κι η επιφάνεια ίσια και λεία.

15

16

17

14. ΤΡΙΨΙΜΟ (ΛΕΙΑΝΣΗ) ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ

 • Λειάνουμε την τελική επιφάνεια με τριβίδι σμυριδόχαρτου τουλάχιστον 1 μέρα μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
 • Ο κύριος σκοπός είναι η αποφυγή της μετακίνησης των θερμομονωτικών πλακών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τριψίματος.
 • Το στάδιο της λείανσης προσθέτει λίγη επιπλέον εργασία αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά καθώς η τελική επιφάνεια γίνεται πιο ομαλή, το πάχος της είναι όμοιο παντού και τελικά γίνεται πολύ πιο εύκολη η τελική εργασία.
 • Για τη λείανση χρησιμοποιούμε απαραιτήτως σμυριδόχαρτο no 30 ή 40 και όχι κάποιο άλλο που πολύ πιθανός να είναι πιο φθηνό, χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο λείανσης με απαλές κυκλικές κινήσεις. Στο τέλος καθαρίζουμε τις επιφάνειες από τις σκόνες.

15. ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Πριν εφαρμόσουμε το αστάρι, ελέγχουμε πρώτα την επιφάνεια εάν είναι η κατάλληλη για να δεχτεί το έγχρωμο επίχρισμα, εάν είναι καθαρή κι ελεύθερη οποιασδήποτε επιμόλυνσης από στερεά ξένα σώματα, εάν έχει τραβήξει πλήρως σε όλη την επιφάνειά της και δεν παρουσιάζει μαλακά τμήματα, εάν έχει καλυφθεί πλήρως το υαλόπλεγμα και τελικά εάν η επιφάνεια είναι λεία και ομαλή.

Το αστάρι διασφαλίζει το ομοιόμορφο στέγνωμα της τελικής στρώσης.
Το αστάρι είναι ένα υγρό, πλήρως συμβατό με το τελικό επίχρισμα, ίδιας σύστασης και εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα. Το αστάρι δεν πρέπει να αραιώνεται για επίτευξη οικονομίας, αλλά να χρησιμοποιήτε όπως δίνεται από τον κατασκευαστή.

18

16. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΣΟΒΑ

Η εφαρμογή του τελικού στρώματος απαιτεί τη μέγιστη προσοχή και τη λειτουργία με συντονισμό όλης της ομάδας εργασίας. Καθόσον ο σοβάς δίνει την εξωτερική εμφάνιση της θερμομόνωσης πρέπει να εφαρμοστεί με τη μέγιστη προσοχή και πιστή εφαρμογή των επόμενων κανόνων.
Το σοβάτισμα πρέπει να ξεκινήσει αφού στεγνώσει πλήρως το αστάρι. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από 6 – 8 ώρες στους 20οC, αλλά ο χρόνος μπορεί να μειωθεί στις 2 ώρες σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και αέρα.

19

Προσοχή! Εάν η εφαρμογή γίνει σ’ ένα υγρό περιβάλλον αυτός ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί σε 24 – 36 ώρες.

 • Το σοβάτισμα οργανώνεται έτσι ώστε να τελειώνουν ολόκληρα τμήματα τοίχου χωρίς διακοπή.
 • Οι ενώσεις μεταξύ δύο τμημάτων τοίχου γίνεται μόνο όσο ο σοβάς είναι ακόμη υγρός.
 • Προετοιμάζουμε τόση ποσότητα όση είναι αρκετή για την εφαρμογή σε ένα ολόκληρο τοίχο, ελέγχοντας τον αριθμό παρτίδας, την ημερομηνία παραγωγής, το σειριακό κωδικό, τον κωδικό χρώματος και το είδος του σοβά ώστε να χρησιμοποιούμε πάντα σοβά από την ίδια παρτίδα.

20

Ξεκινάμε Ομογενοποιώντας το σοβά και εφαρμόζωντας σε σταθερό πάχος με μια ανοξείδωτη σπάτουλα και στη συνέχεια αφαιρούμε την περίσσεια ποσότητα.
Κάνουμε το τελικό φινίρισμα με πλαστική σπάτουλα με αργές κινήσεις κατά την κατευθυνση που έχουμε επιλέξει, ανάλογα με το είδος της τελικής επιφάνειας που επιθυμούμε (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, κυκλικά).
Το βασικό είναι να επιλεγεί η κατάλληλη στιγμή για το τελικό φινίρισμα.
Η κατάλληλη στιγμή λοιπόν είναι όταν ξεκινάει το υλικό να κολλάει στην επιφάνεια, αλλά δεν έχει στεγνώσει πλήρως. Επίσης πρέπει η ομάδα των τεχνικών να δουλεύει με τις ίδιες κινήσεις για να εξασφαλιστεί και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Ένα έμπειρο μάτι αντιλαμβάνεται τυχόν ανομοιομορφίες σαν σκιές ή διαφορετικές αποχρώσεις. Δυστυχώς όμως οι ανομοιομορφίες και οι αποκλίσεις αυτές δεν μπορούν να διορθωθούν αποτελεσματικά μετά την εμφάνισή τους. Η μόνη λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η αποφυγή μεγάλων επιφανειών χωρίς αρμούς και η χρήση διαφόρων διακοσμητικών σκωτιών.

21

22

23

17. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

 • Το τελικό χέρι του επιχρίσματος σκληρύνεται καθώς στεγνώνει.
 • Η διαδικασία αυτή επιμηκύνεται έως και 3-4 μέρες σε περίπτωση υψηλής υγρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας.
 • Αντίθετα, μειώνεται στην περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών.
 • Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές στο επίχρισμα.
 • Το επίχρισμα μπορεί να θεωρηθεί στεγανό μετά από 24 ώρες στους 20oC. Όσο είναι υγρό, δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη βροχή.

18. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

- Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS
- Κόλλα
- Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης
- Πλαστικά βίσματα με πλαστική καρφίδα
- Γωνιόκραννα με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτες
- Αστάρι τύπου CONTAKT
- Υαλόπλεγμα 145 gr/m2
- Αστάρι προετοιμασίας της τελικής επιφάνειας
- Τελικός έγχρωμος σοβάς

19. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

 • Εξάλειψη των θερμογεφυρών(σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστηλωμάτων με την τοιχοποιία
 • Δεν χρειάζεται διπλή τοιχοποιία με αποτέλεσμα την καλύτερη αντισεισμική συμπεριφορά των κτηρίων
 • Ενιαία ενίσχυση κτηρίου έναντι θερμικών απωλειών.
 • Εξασφάλιση της μείωσης κατανάλωσης 45-60% ενέργειας χειμώνα – καλοκαίρι, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την θερμική άνεση του χώρου και την ποιότητα της ζωής των ενοίκων.
 • Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο των συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού και αυξάνει τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο.
G-georgiadis.com Τα Νέα μας Στάδια εφαρμογής του συστήματος θερμοπρόσοψης

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES