Ανέγερση Ιδιόκτητων κτιρίων

Οι δραστηριότητες μας επεκτείνονται και στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, και περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, από την τοπογράφηση του οικοπέδου σας, μέχρι και την ρευματοδότηση και υδροδότηση του ακινήτου σας.
Πλήρης αρχιτεκτονική προμελέτη, αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων, γραπτή προσφορά με ανάλυση κόστους κατασκευής, καθώς και ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών, είναι κάποιες από τις παροχές μας.

G-georgiadis.com Τα Νέα μας Ανέγερση Ιδιόκτητων κτιρίων

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES